Δημοσίευση στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος >13-10-2012

Καταχώρηση 2012/10/18

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ArchiTeam και του Οffice 25 architects για την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ελλάδα.

Με αφορμή τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του άξονα Αγίας Σοφιας -Αχειροποιήτου, φιλοδοξούμε να ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σ' έναν πιο ξεκάθαρο και διάφανο τρόπο διεξαγωγής διαγωνισμών και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.